<div align="center"> <h1>Szkoła Podstawowa Nr 88</h1> <h3>Wiadomości o szkole</h3> <p>szkoła, nauczyciele, uczniowie, rodzice</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://sp88.friko.pl/" rel="nofollow">sp88.friko.pl/</a></p> </div>